Michal Paroulek

Členem je od roku …….. na pozici starosty SDH

Počet výjezdů:

Možné zařazení:

Kontakt: 603 967 704

Další kontakt: