Martin Prejsek

Členem je od roku …….. na pozici velitel SDH

Počet výjezdů:

Možné zařazení:

Kontakt:

Další kontakt: